Om oss


 


Bern’s Mens Wear AB startades 1990 av Lars Bern.


Från start servade vi våra kunder med jeans för fri komplettering (noos) och vi växte till en av Sveriges största leverantörer av jeans.
Fortfarande är vi en jeansleverantör att räkna med och våra kunder kan välja mellan 10 olika jeansmodeller direkt från lagret.

Kontor, lager och showroom finns placerat i Växjö, mitt i Småland.
Hit är våra kunder alltid lika välkomna att få en visning av våra kollektioner eller senaste uppdateringarna.


Våra kunder finns i hela Sverige och Finland, vissa kunder har troget handlat av oss sen 1990
samtidigt som nya kunder ständigt tillkommer. 


Vi anser att våra kunder är de som gör kollektionerna,
med ett öppet sinne är vi lyhörda för vad våra kunder eftersöker och vill ha i sin butik.
Detta försöker vi uppnå och tillgodose.

Tillverkning sker i Asien där vi arbetar i nära samarbete med våra producenter sen 10-20 år tillbaka.


Bern's Mens Wear AB was founded in 1990 by Lars Bern.

Already from start, we served our customers with jeans for free completion (noos) and we became one of Sweden's largest jeans supplier.
Still, we are a jeans supplier to count on and our customers can choose from 10 different jeans models directly from warehouse.

Office, warehouse and showroom are located in Växjö, in the middle of Småland.
Here, our customers are always welcome to receive a view of our collections or latest updates.


Our customers are in Sweden and Finland, some customers have faithfully traded since 1990,
while new customers are constantly adding.


We believe our customers are the ones who do the collections,
with an open mind we are responsive to what our customers are looking for and want in their store.
We try to achieve this.


Manufacturing is in Asia where we work closely with our manufacturers since 10-20 years back.