MINGEL

Pusta ut, Mingeljeansen kommer att finnas kvar, i säsong och för komplettering. Tvättar, kvalitéer och model­ler precis som tidigare. Skillnaden är att Era Mingeljeans kommer lagerhållas och levereras av Berns Brands.
 

Nyheten om Style Swedens avveckling förvånade både butiker, slutkund och andra leverantörer, då vi alla räknat med Mingel som ett märke med stor spridning och dignitet, i synnerhet Mingeljeansen som sålt väl­digt bra under alla år, jeansen med passformer som slutkunden köper om och om igen.
 

Vi gläder oss åt att kunna förvalta Mingel vidare, något vi är väldigt glada över och ser fram emot med spän­ning.

Första införsäljningen av Mingel under Berns brands ägande kommer att ske under modeveckan på Stock­holms Modecenter i februari. Här kommer ni mötas av Peter Malm som är ny säljare för Mingel och säljchef för Berns Brands. Vid komplettering av jeans kommer vi tillhandahålla detta från och med 1/5-20. Dessförin­nan kompletterar ni hos Style Sweden.
 

På mässan kommer Ni ha möjlighet att påverka framtida kollektioner. Vi anser att vi som leverantör tillsammans med Er som kund designar kollektionerna tillsammans för att få bästa resultat.
 

Själen för Mingels kollektioner och dess varumärke kommer givetvis finnas kvar.
 

Berns Wo-Mens Wear AB, som är det ursprungliga företagsnamnet för Berns Brands, bildades redan 1990 av Lars Bern och har sedan dess servat både herr och damkunder över hela Sverige och Finland med stor framgång. Liksom Mingel har haft sina jeans för damer under många år har även Berns haft sina herrjeans på samma sätt.Exhale, the Mingel jeans will remain, in season and for completion. Washes, qualities and models just as before. The difference is that your Mingeljeans will be stocked and delivered by Berns Brands.


The news of Style Sweden's discontinuation surprised both stores, end customers and other suppliers, as we all counted on Mingel as a brand with great spread and dignity, especially the Mingel jeans that sold very well throughout the year, the jeans with fit that the end customer buys over and over. .


We look forward to being able to manage Mingel, something we are very excited about and look forward to with excitement.

The first sale of Mingel under Bern's brand ownership will take place during the fashion week at Stockholm's Fashion Center in February. Here you will be met by Peter Malm, new salesman for Mingel and sales manager for Berns Brands. When completing jeans we will provide this from 1 / 5-20. Before that, you supplement at Style Sweden.


At the fair you will have the opportunity to influence future collections. We believe that we as a supplier together with you as a customer design the collections together to get the best results.


The soul of Mingle's collections and its brand will of course remain.


Berns Wo-Mens Wear AB, which is the original company name for Berns Brands, was founded in 1990 by Lars Bern and has since served both men and women customers throughout Sweden and Finland with great success. Just as Mingel has had his jeans for many years, Berns has also worn his men's jeans in the same way.