Bernstorp


Bernstorp är vårt snygga lågprismärke,  här finner du skjortor med rutor, ränder och färger som vi vet alltid fungerar och till priser som alltid är rätt för butiken.

Ett märke som följer trenden, aldrig leder den. Självklara kommersiella plagg som alltid säljer slut.


Bernstorp is our great low-price brand, here you will find shirts in checks, stripes and colors that we know always work, at prices that are always right for the store.

A brand that follows the trend, never leads it. Clear commercial items that always sell out.

Katalog H-19


Katalog V-19